HET PAD VAN DE GRAAL

GRAALWERK

 

De Graal is de naam die wordt gegeven aan het pad van ontwaking, het potentieel dat in ieder van ons aanwezig is. Op deze weg naar het Licht ontdek je je sterkte, je talenten en je uitdagingen, en ervaar je de vreugde van onvoorwaardelijke liefde. Het Licht dat wordt gemanifesteerd is afkomstig van de Bron en door het te laten schijnen ervaar je niet alleen persoonlijke voordelen maar geef je het ook door aan anderen en lever je een bijdrage aan de toekomst van de Mensheid.

 

De Graal is het vinden van het goddelijke licht in jezelf en het manifesteren ervan in de wereld. Ondanks dat de verhalen en legenden van de Graal meerdere malen zijn herschreven, bevatten ze een innerlijke waarheid die constant blijft. In Eschenbach’s Parsival  bijvoorbeeld, is de graal een magische steen die materie kan creëren uit het niets. Het verhaal stelt dat engelen de steen ‘op Aarde hebben gelaten en deze gebruiken om te communiceren’. Dit is de legende van het Graalkristal.

 

 

Het Graalonderricht vertelt ons dat elk menselijk wezen een Aarde engel is, op weg naar het worden van een Lichtwezen. Het potentieel om op te stijgen uit de cycli van fysieke incarnatie is een zaadje dat in ieder van ons aanwezig is. Het proces om dit potentieel te realiseren houdt in dat we uiteindelijk de goddelijke liefde van de Bron in alle aspecten van ons leven brengen – elke uitdaging, moeilijkheid, elke vreugde, elke gedachte, tot ze één worden. De ‘queeste’ is een innerlijke zoektocht tot je de éénheid ervaart, je één wordt met de Bron van Creatie.

 

 

"Het doorgeven van dit onderricht gedurende vele levens is altijd mijn vreugde en mijn voorrecht geweest. Ik werk met een zielenfamilie, dierbare vrienden, die me vergezellen en samen proberen we een open hart van liefde te creëren waar iedereen welkom is en kan geholpen worden om meer van hun Licht te doen ontwaken, ongeacht ras of geloof. Dit onderricht zit vervat in onze hele spirituele geschiedenis, in al onze godsdiensten, die in de kern hetzelfde onderwijzen. Maar ware realisatie moet  komen van de individuele keuzes die mensen maken. Ons werk is om dit door te geven en de vrijheid van keuze te eerbiedigen."

 

 

We gebruiken heling- en transformatie technieken die helpen bij het verruimen van de perceptie en het openen van het hart om de potentie in elke persoon tenvolle tot ontplooing te brengen. We leren de ware betekenis van Alchemie, dat het recht is van iedereen om te kennen, en eren de grote leringen en leermeesters van de Bron doorheen de geschiedenis.  

Dit werk staat open voor iedereen. Het is in dienstbaarheid dat men groeit als individu.

Indien dit werk met jou resoneert, kan je ons altijd contacteren via mail: tarethmail@gmail.com

In licht en liefde, Tareth

Nieuwe reacties

12.12 | 10:52

Is het mogelijk mij op de hoogte houden via nieuwsbrieven?

19.06 | 15:39

Heerlijk om de meditatie te doen En diepe ontroering en vrede als ik naar...

19.11 | 19:38

leuk de octaëder meditatie : draait in 2 richtingen en er word steeds iets ...

07.11 | 07:13

Hartelijk dank! Eén taalfout gevonden ... als schrijftster let ik daar natuur...